Історія учнівського самоврядування

5 ноября 2014 - Администратор

    Початок роботи учнівського самоврядування.

   Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.10.07 р. N 1/9-600 в усіх професійно-технічних навчальних закладах області створено ради учнівського самоврядування, видано відповідні накази щодо створення ради учнівського самоврядування, розроблено положення, статути, структури ради учнівського самоврядування.

   Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття.

   Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, молоді, яка, має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших.

   Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.

    Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування.

   У цьому контексті важливого значення набуває розроблення такої моделі учнівського самоврядування, яка б сприяла розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді, її громадянської ініціативи, набутою нею через соціальну практику досвіду активної компетентної участі у громадському житті.

    Учнівське самоврядування в нашій області існує декілька років. Воно здійснюється через роботу обласної ради учнівського самоврядування на чолі якої стоїть президент. Основною метою учнівського самоврядування області є виховання творчої, соціально активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації; формування особистості, якій притаманні демократично-громадська культура.